Dogodki

remo_5
V času trajanja projekta REMO so načrtovani trije dogodki, posvečeni trem glavnim ciljnim skupinam.

Informativna konferenca za organizacije pošiljateljice/gostiteljice

Te organizacije so predvsem podjetja iz različnih sektorjev, ki pošiljajo svoje udeležence začetnega PIU v druge organizacije v okviru napotitve ali praktičnega usposabljanja, ali organizacije, ki gostijo udeležence začetnega PIU v okviru napotitve.

Dogodek bo potekal aprila 2016 v Sloveniji.

Informativna konferenca za organizacije PIU

Konferenca bo gostila organizacije PIU, ki se ukvarjajo z začetnim PIU, kot na primer šole PIU, centre PIU in nosilce političnih odločitev institucij PIU, ki so zavezani tematikam in razpravam o zagotavljanju kakovosti v okviru mobilnosti PIU.

Dogodek bo potekal oktober 2016 v Avstriji.

Informativni dogodek za udeležence začetnega PIU

Eden od dogodkov je prav tako posvečen samim udeležencem začetnega PIU. Dogodek bo namenjen posebej tej mladi ciljni skupini in bo aktivno vključeval mlade udeležence. Ker se bodo na dogodku prav tako lahko predstavile organizacije pošiljateljice in gostiteljice, bo to idealna priložnost za motiviranje, iskanje ustreznih profilov in spodbujanje mobilnosti.

Dogodek bo potekal november 2016 v Avstriji.