Intelektualni izdelki

V sklopu projekta bomo razvili štiri glavne intelektualne izdelke, ki bodo dostopni tudi za širšo javnost.

remo_3

Raziskovalna študija

Izvajamo uvodno evropsko raziskavo za razvoj okolja, ki bo zadovoljilo potrebe in zahteve vseh ciljnih skupin. Udeležence začetnega PIU, organizacije PIU, vodje kadrovskih oddelkov in zunanje vpletene strani sprašujemo o:

 • regionalni dimenziji, saj REMO spodbuja mobilnost med sosednimi evropskimi državami;
 • mobilnosti, ker želimo črpati iz izkušenj, pogledov in potreb, ki se tičejo delovne in učne mobilnosti, in nam bodo služili pri pripravi praktičnih informacij;
 • spletni platformi, saj nas zanima več o pomembnih funkcijah in skupnih vsebinah, ki naj vplivajo na naš razvoj;
 • omrežju, ker bo omogočalo trajnostni pristop in dostop do širšega nabora storitev.

REMO_ResearchStudyReport

REMO_RaziskovalnaŠtudija_Povzetek _SI

 

Opisi postopkov

Opisi postopkov so glavni dokument o kakovosti izvajanja začetne mobilnosti PIU v okviru projekta REMO. Razumljive opise postopkov ISO 9001:2008 bomo razvili ob upoštevanju:

 • procesnih opisov Evropske listine kakovosti za mobilnost;
 • instrumentov za preglednost evropskega sistema kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter
 • standardov in zahtev ISO 9001 kot mednarodnega standarda za procesno kakovost.

Platforma REMO

Platforma REMO bo kot glavna struktura in proizvod za povezovanje vseh ciljnih skupin služila izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj ter konkretnim iskalnim možnostim organizacij pošiljateljic in gostiteljic ter udeležencev PIU.

Vsakdo, ki sodeluje pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU):

 • se bo lahko informiral;
 • informiral druge in
 • se povezal in začel sodelovati z drugimi z namenom načrtovanja in izvedbe akcij mobilnosti (učna in delovna mobilnost).

Spletna platforma bo udeležencem PIU, organizacijam PIU in poklicnemu svetu omogočila:

 • načrtovanje;
 • organizacijo in
 • izvedbo mobilnosti PIU.

www.remonetwork.eu

Omrežje REMO

Z vzpostavitvijo pravne strukture, ki bo ohranjala in podpirala cilje, dosežene v času trajanja projekta, je omrežje REMO prav tako zagotovilo trajnostno strukturo za dolgoročno sodelovanje vpletenih organizacij. Zato bo omrežje:

students looking at tablet pc at school
 • pravna oseba (nepridobitno združenje);
 • imelo člane (fizične ali pravne osebe) iz vseh sodelujočih držav, ki bodo predstavljali glavne ciljne skupine projekta REMO;
 • imelo delovni program za dve zaporedni leti po izteku projekta;
 • imelo finančni načrt za financiranje projektne dejavnosti in
 • imelo pravno ustrezni statut omrežja.