Projekt

remo_2

Cilji projekta REMO so:

 • spodbujati regionalno mobilnost udeležencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) v Evropi ter
 • izboljšati kakovost in učinkovitost mobilnosti PIU z ustreznimi in izvedljivimi orodji,
 • s sodelovanjem med PIU in poklicnim svetom,
 • s spodbujanjem preglednosti veščin in kompetenc.

V ta namen bomo ustvarili spletno platformo in omrežje za ozaveščanje in medsebojno povezovanje ljudi, ki se ukvarjajo s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem (PIU); služila bosta načrtovanju in izvedbi akcij mobilnosti (učna in delovna mobilnost). Spletna platforma bo udeležencem PIU, organizacijam PIU in poklicnemu svetu koristila pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi mobilnosti PIU.

Koraki, ki jih bomo sprejeli za dosego teh ciljev:

 • izvesti uvodno raziskovalno študijo za razvoj platforme, ki bo zadovoljila potrebe in zahteve vseh ciljnih skupin;
 • razviti razumljive opise postopkov ISO 9001:2008 ob upoštevanju 10 glavnih opisov postopkov iz Evropske listine kakovosti za mobilnost ter standardov in potreb evropskega sistema kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju;
 • ustvariti spletno platformo, ki bo služila izmenjavi in medsebojnemu komuniciranju ter nudila razumljive opise postopkov ISO 9001:2008 za mobilnost in;
 • ustvariti omrežje vpletenih strani in zainteresiranih organizacij, ki bo nudilo ustrezno strukturo za sodelovanje organizacij, ki so udeležene pri projektu REMO, in še veliko več.

Glavne ciljne skupine projekta REMO so:

 • organizacije PIU pošiljateljice,
 • organizacije PIU gostiteljice,
 • udeleženci PIU,
 • nosilci političnih odločitev PIU,
 • predstavniki interesov podjetij in zaposlenih ter
 • agencije in strokovnjaki za regionalni razvoj.